Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-ANT - Høst 2003

Tilbud til alle antikkprogramstudenter:

  • Tirsdag 11.11, 14.15-16, Aud2 SB, Film: A Funny Thing Happened on the Way to the Forum .
  • Fredag 14.11, omvisning ved Marina Prusak i antikksamlingen ved Historisk museum, fremmøte kl. 09.15.
  • Onsdag 19.11,14.15-16, Aud2 SB, Film: Pasolinis versjon av Medea
  • Onsdag 26.11,14.15-16, Aud2 SB, Film: Up Pompeii
  • Fredag 28.11, omvisning i Nasjonalgalleriets antikksamling ved Arnt Fredheim. Fremmøte kl. 10.15.
  • Onsdag 10.12, 14.15-16, Aud2 SB, Film: Monty Pythons Life of Brian

4. nov. 2003 01:00

  • 5. november , 14.15 i GS Grupperom 7: Orienteringsmøte om emnevalg og semesterregistrering for nye studenter (dvs. studenter som startet høsten 2003).

15. okt. 2003 02:00

VIKTIG, VIKTIG: Enda en flytting av undervisning og utsatt innleveringsfrist for gruppeoppgaven. Grunnet en kolliderende eksamen i latin som angår omtrent halvparten av studentene utsettes innleveringen til 21.10 og siste Exfac-gruppeundervisning til fredag 24.10. Det blir altså ingen undervisning fredag 17.10.

1. okt. 2003 02:00