Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-ANT - Høst 2006

Endring i undervisningsplanen: Førstkommende tirsdag (14.11) fra kl. 18.15-19 vil Tor Ivar Østmoe holde sin forelesning om retorikk og Ciceros 1. tale mot Catilina, og fra 19.15-20 vil Dag Haug forelese over emnet latin: historien, kulturen, språket.

Den siste gangen (21.11) brukes til å snakke mer om Tor Ivar Østmoes og Dag Haugs innlegg, samt diskutere noen artikler som deles ut på tirsdag.

Detaljert undervisningsplan er oppdatert og e-post sendt deltakerne.

10. nov. 2006 15:39

Innlevering av obligatorisk oppgave: Oppgaven leveres til IFIKKs ekspedisjon innen 16. november kl. 14. Se instruks for innlevering.

18. okt. 2006 15:24

Henologisk forum/IFIKK – bekjentgjør høstens annet åpne arrangement:

SOKRATES OG FILOSOFIEN I ATHEN

ved Tore Frost, Egil A. Wyller, John Lundstøl

(Grunnbok: Egil A. Wyller, Henologisk Skriftserie bind III)

Mandag 23. oktober kl. 18–20, Ragnar Frisch's auditorium, John Colletts plass (Gamle Ullevål kino)

18. okt. 2006 13:41