Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-ANT - Høst 2011

Alle studenter på exfac03-ant skal nå ha tilgang til fronterrommet til exfac03-lit, slik at dere kan hente ut forelesningsnotater. Trykk på vis romliste i fronter om dere ikke finner rommet i rullefanen.

29. sep. 2011 10:39

Studenter på EXFAC03-ANT skal følge forelesningene til EXFAC03-LIT. Oversikt finner du her: /studier/emner/hf/ilos/EXFAC03-LIT/h11/timeplan/

Undervisningsmateriale fra forelesningen vil bli gjort tilgjengelig så snart som mulig.

Gruppeundervisningen ligger under tid og sted for undervisning til venstre

18. aug. 2011 16:12

Obligatorisk oppgave

  • Leveres ut i uke 39
  • Første innlevering er i uke 41 (stengt)
  • Tilbakemelding i uke 42
  • Andre innlevering er i uke 43 (27.10 kl 14.00)

Ut- og innlevering skjer i Fronter

21. juni 2011 10:14