Semesterside for EXFAC03-FIL - Høst 2005

To viktige beskjeder: (i) Det er fint om alle studenter som skal følge fellesforelesningene, får lest Platons dialog Euthyfron før første forelesning mandag den 16. januar. Denne korte teksten finnes i kompendiet til ExFac Fellesdelen. (ii) Alle studenter på Filosofiprogrammets ExFac må skaffe kompendiet "ExFac-FIL: ExFac for filosofiprogrammet", og ha lest artikkelen "It makes no difference whether or not I do it" av Jonathan Glover (som er trykket opp i dette kompendiet), før de første gruppene tirsdag den 17. januar.

11. jan. 2006 17:54

Sensurdato bli 12. desember på studweb. Dersom sensuren blir ferdig før det, vil beskjed gis på dette beskjedfeltet.

23. nov. 2005 12:12

På grunn av sykdom er dato for sensur usikker. Nærmere beskjed om sensurdato på dette feltet onsdag 23.november.

16. nov. 2005 13:28