Semesterside for EXFAC03-FIL - Høst 2006

Karaktergivende oppgave: Oppgavetekstene til den karaktergivende oppgaven finner dere her . Alle skal velge samme nummer på oppgaven som ved den tidligere innleverte obligen, d.v.s. at dersom man da valgte nummer 2, skal man også nå velge nr. 2. Oppgavene har innleveringsfrist onsdag 29. november innen klokka 14.00 på instituttets ekspedisjonskontor. Full instruks for innlevering av oppgave finnes her . Husk at oppgaven skal leveres i 2 eksemplarer.

8. nov. 2006 11:00

Tilbakemelding om godkjent/ikke godkjent på de innleverte oppgavene/obligene vil dere kunne få fredag 27. oktober på Ekspedisjonskontoret IFIKK, i åpningstiden 10.00-14.00. Studenter som har fått ikke godkjent på sine besvarelser, kan møte Steinar Mathisen på hans kontor mandag 30. oktober i konferansetiden 11:00-13:00.

19. okt. 2006 11:51

Gruppe 1, mandag 10.15-12, faller bort. Studenter som er påmeldt denne gruppen, møter på gruppe to eller tre tirsdag, alt etter hva som passer best.

2. okt. 2006 11:45