Mer om emnets undervisnings - og vurderingsform

Studentene vil i del I få utdelt én obligatorisk oppgave til besvarelse. Denne må godkjennes for at studentene kvalifiserer til å avlegge eksamen. Oppgaven vil bli delt ut 10.9. og har innleveringsfrist 19.9. Omfanget skal være 750-1000 ord, dvs 2-3 A4-sider.

 

I del II , logikk, vil studentene få 8 mindre oppgaver i form av ”hjemmeoppgaver” som leveres fra gang til gang. Av disse må minst 4 være godkjent for at studentene kvalifiserer til å avlegge eksamen. Vi anbefaler alle å levere så mange som mulig av oppgavene, både for treningens skyld, og for å unngå at man mister retten til å avlegge eksamen utelukkende på grunn av en manglende godkjenning.

Mer informasjon vil bli lagt ut etterhvert.