Semesterside for EXFAC03-FIL - Høst 2011

NB! Sensuren er desverre forsinket. Den publiseres onsdag eller torsdag.

9. jan. 2012 11:43

OBLIG 1: Oppgaveteksten til den obligatoriske innleveringen i del I finner dere her .

13. sep. 2011 12:45

VIKTIG BESKJED: Grunnet oppholdet i undervisningen i uke 35, er innleveringsfristen for obligen i del 1 forskjøvet med én uke, altså til 29.9. kl. 14.00. Oppgavene vil da rettes til 6.10. og ny frist for de som ikke skulle få obligen godkjent blir 13.10. innen kl. 14.00.

8. sep. 2011 22:28