Pensum/læringskrav

Del A - Fellespensum (ca 350 sider)

Faghistorie og hermeneutikk

Krogh, Thomas: Historie, forståelse og fortolkning 4. utg. eller senere (2000). Kapitlene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 og 10, 11

Språk og kritisk tradisjon

Jordheim, Helge, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie: Humaniora. En innføring (2008). Kapitlene 4 og 7

 

Del B - Pensumliste Ex.Fac., filosofi-delen.

Bøker

Jon Nutall. An Introduction to Philosophy, Polity Press 2002.

 

Julian Baggini and Peter S. Fosl. The Philosopher’s Toolkit, 2. utgave, Wiley-Blackwell 2010.

 

Artikler

NB! Noen av artiklene er ikke tilgjengelig før ca. ved studiestart.

David Concepción. “Reading Philosophy with Background Knowledge and Metacognition”

Teaching Philosophy, 27:4, December 2004, pp. 351-368.

Elektronisk kopi tilgjengelig via Universitetsbiblioteket

 

Daniel Garber. “Does History have a Future?” in Descartes Embodied. Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science. Cambridge University Press, 2001, pp. 13-32.

Tilgjengelig som e-bok via Universitetsbiblioteket

 

Martha Nussbaum. “Public Philosophy and International Feminism”

Ethics, Vol. 108, No. 4 (July 1998), pp. 762-796.

Elektronisk kopi tilgjengelig via Universitetsbiblioteket

 

Charles Taylor. “The Validity of Transcendental Arguments”

Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 79, (1978 - 1979), pp. 151-165.

Elektronisk kopi tilgjengelig via Universitetsbiblioteket.

 

Tilleggslitteratur:

Derek Parfit. “Divided Minds and the Nature of Persons”

Hentet fra Blakemore and Greenfield (red.), Mindwaves, Blackwell, 1989.

Elektronisk kopi tilgjengelig på internett:

Lenke

 

Judith Jarvis Thomson. “A Defense of Abortion”

Philosophy & Public Affairs, Vol. 1, No. 1 (Autumn, 1971), pp. 47-66.

Elektronisk kopi tilgjengelig via Universitetsbiblioteket.

 

 

 

 

 

 

Publisert 9. mai 2014 14:19 - Sist endret 21. mai 2014 09:58