Semesterside for EXFAC03-FIL - Vår 2004

Gruppemøtet i dag, onsdag 17. mars kl. 10.15, er desverre avlyst pga sykdom. Studenter som ikke har fått tilbake den obligatoriske oppgaven vil få den neste uke. Alle oppgavene er godkjent.

17. mars 2004 01:00

Oppgavene for første obligatoriske innlevering er nå annonsert. Alle studenter som har fått plass på en gruppe kan logge seg inn på Classfronter og finne oppgavens ordlyd.

23. feb. 2004 01:00

Første innlevering - (obligatorisk men ikke karaktergivende): Tid: Torsdag 4. mars innen kl.: 14:00 Sted: Ekspedisjonen i 3. etg. i P.A. Munchs hus.

Andre innlevering - (obligatorisk og karaktergivende): Tid: Torsdag 22. april innen kl. 14:00 Sted: Ekspedisjonen i 3. etg. i P. A. Munchs hus.

3. feb. 2004 01:00