Semesterside for EXFAC03-FIL - Vår 2005

Uavhentede oppgaver: I forbindelse med flyttingen av instituttet, ber vi om at alle uavhentede oppgaver hentes på ekspedisjonskontoret i 3. etg. P.A.Munchs hus innen 15. juni. Oppgaver som ikke er blitt hentet innen denne dato, vil bli makulert.

31. mai 2005 17:41