Beskjeder

Publisert 31. mai 2005 17:41

Uavhentede oppgaver: I forbindelse med flyttingen av instituttet, ber vi om at alle uavhentede oppgaver hentes på ekspedisjonskontoret i 3. etg. P.A.Munchs hus innen 15. juni. Oppgaver som ikke er blitt hentet innen denne dato, vil bli makulert.

Publisert 14. mars 2005 01:00
Publisert 18. feb. 2005 01:00

Obligatorisk oppgave 2 blir annonsert mandag 14. mars kl. 12.00. Oppgaveteksten legges ut på Notatblokken til kursets www-sider samt på kursets ClassFronter-sider. (Denne oppgaven utgjør karaktergrunnlaget for kurset.) Obligatorisk oppgave 2 leveres til ekspedisjonen i 3. etasje PAM innen mandag 21. mars kl. 14.00. Oppgaven må leveres personlig.

Publisert 7. feb. 2005 01:00

OBLIGATORISK OPPGAVE 1Annonsert mandag 7. februar 2005, kl. 12.00 Leveringsfrist mandag 14. februar 2005 kl. 12.00, ekspedisjonskontoret, 3. etasje PAM. Besvarelsen må leveres personlig.

Besvarelsen skal omfatte mellom 1000 og 1500 ord,litteraturliste ikke medregnet. Bruk 12 punkts skrift og brede marger. Det er ikke nødvendig å ha dobbel linjeavstand.

Velg én av følgende to oppgaver:

1. Hva står i veien for sikker kunnskap ifølge falsifikasjonismen? Ta utgangspunkt i Chalmers What Is This Thing Called Science? og Kitchers "Believing Where We Cannot Prove".

2. Bruk poenger fra Gadamers hermeneutikk til å problematisere det Frede, "The History of Philosophy as a Discipline", sier om mulighetene for innsikt i andre tiders tenkning.

Publisert 12. jan. 2005 01:00

BESKJED:

Før første gruppe ExFac: Les teksten "It makes no difference whether or not I do it" av Jonathan Glover. Teksten fins i kompendiet "EXFAC-FIL: ExFac for filosofiprogrammet", som er i salg på Gnist Akademika.