ExFac-FIL V2005 OBLIGATORISK OPPGAVE 2 …

ExFac-FIL V2005 OBLIGATORISK OPPGAVE 2 Leveringsfrist mandag 21. mars kl 14:00, ekspedisjonskontoret, 3. etg PA Munchs hus. Besvarelsen må leveres personlig.

VIKTIG: Se ny instruks for oppgaveinnlevering.

Besvarelsen skal omfatte mellom 1500 og 2000 ord, litteraturliste ikke medregnet. Bruk 12 punkts skrift og brede marger. Det er ikke nødvendig å ha dobbel linjeavstand. Lever stiftede ark uten omslag. Sett kandidatnummer på oppgaven, ikke navn. Sørg for at all kildebruk er dokumentert, med referanser underveis i teksten og litteraturliste.

Velg én av følgende to oppgaver.

1. Argumenter deg frem til en konklusjon om hva som er relevant for moralsk bedømmelse av handlinger. Ta utgangspunkt i to av de følgende tre artiklene: Glover, ”It makes no difference whether or not I do it”; Rachels, ”Active and Passive Euthanasia”; Arpaly, ”Moral Worth”.

2. Ta utgangspunkt i Flew/Hare/Mitchell-debatten (”Theology and Falsification”), og argumenter deg frem til en konklusjon om hva som karakteriserer religiøs tro i forhold til viten.

Publisert 14. mars 2005 01:00 - Sist endret 31. mai 2005 17:43