Semesterside for EXFAC03-FIL - Vår 2006

Sensur vil bli lagt ut i studweb fredag 31. mars.

21. mars 2006 14:12

OBLIGATORISK OPPGAVE 1 EXFAC-FIL VÅR 2006 Annonsert mandag 13. februar kl 12:00. Leveringsfrist mandag 20. februar kl 14:00, ekspedisjonskontoret, 4. etg Niels Treschows hus. Besvarelsen må leveres personlig.

Besvarelsen skal omfatte mellom 1000 og 1500 ord, litteraturliste ikke medregnet. Bruk 12 punkts skrift og brede marger. Det er ikke nødvendig å ha dobbel linjeavstand.

Full innstruks for oppgavelevering finner dere her

Velg én av følgende to oppgaver.

1. Gi en kritisk presentasjon av hva Kitcher (”Believing Where We Cannot Prove”) sier om kriterier for (god) vitenskapelighet. Kom underveis inn på poenger fra Chalmers’ bok (What Is This Thing Called Science?).

2. Bruk poenger fra Gadamers hermeneutikk til å problematisere det Frede, ”The History of Philosophy as a Discipline”, sier om mulighetene for innsikt i andre tiders tenkning.

13. feb. 2006 12:49