Pensum/læringskrav

Del A - fellespensum

Faghistorie og hermeneutikk

  • Thomas Krogh: Historie, forståelse og fortolkning 4utg. eller senere (2000). Kapitlene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 og 10

Språk og kritisk tradisjon

  • Helge Jordheim, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie: Humaniora. En innføring (2008). Kapitlene 4 og 7

(ca 320 sider)

Del B - fagspesifikt pensum, idéhistorie

Eriksen, Trond Berg: Hva er idéhistorie , Oslo 2003. Universitetsforlaget. 150 s..

Jordheim, Helge, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie: Humaniora: En innføring, 2008. kap 6, 50 s.

Strømholm, Per: Farvel til fortida: Idéhistorie og vår livsverden, 2.utg. Oslo 1991. Spartacus. 175 s.

Kompendium

Husk gyldig studentbevis ved kjøp av kompendium

Jordheim, Helge: Lesningens vitenskap, Oslo: 2012. Universitetsforlaget. kap 3. 120 s.

Anbefalt tilleggslitteratur:

Sløk, Johannes: Hva er idéhistorie? , Oslo: 1970. Cappelen. 72 s.

Tosh, John: The pursuit of History, 3. utg.England: 1999. Harlow . 218 s.

Publisert 26. mars 2012 06:53 - Sist endret 7. juni 2012 12:20