Pensum/læringskrav

Del A – fellespensum (ca 350 sider)

Faghistorie og hermeneutikk

Krogh, Thomas: Historie, forståelse og fortolkning 4. utg. eller senere (2000). Kapitlene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 og 10, 11

Språk og kritisk tradisjon

Jordheim, Helge, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie: Humaniora. En innføring (2008). Kapitlene 4 og 7

Del B - fagspesifikt pensum, idéhistorie

Eriksen, Trond Berg: Hva er idéhistorie , Oslo 2003. Universitetsforlaget. 150 s.

Sløk, Johannes: Hva er idéhistorie? , Oslo: 1970. Cappelen. 72 s.

Kompendium: (Husk studentkort:)

Strømholm, Per: Farvel til fortida: Idéhistorie og vår livsverden, 2.utg. Oslo 1991. Spartacus. 175 s.

 

I tillegg vil noen av originaltekstene til IDE1101 benyttes i case-studier.

Informasjon gis fortløpende i Fronter.

NB: Har du valgt dette emnet (EXFAC03-IDE), må du lese hele pensum - både fellespensum og fagspesifikt pensum. Pensum gjelder for emnet uavhengig av fagbakgrunn du ellers måtte ha.

Publisert 16. apr. 2013 14:22 - Sist endret 22. mai 2013 12:33