Pensum/læringskrav

Humanioras faghistorie og hermeneutikk

Krogh, Thomas: Historie, forståelse og fortolkning, Gyldendal Akademisk, Oslo, 4. utg. 2003 (eller senere utgaver). Kapitlene 1-6 og 8-11

Språk og kritisk tradisjon

#Jordheim, Helge, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie: Humaniora. En innføring; Universitetsforlaget, Oslo, 2008 (eller senere utgaver). Kapitlene 4 og 7

 

Nyere forskningsperspektiver og -debatter

 

*Al-Azm, Sadik, “Orientalisme og omvendt orientalisme” I Mot hevdvunne sannheter: et korrektiv til oppfatninger om islam og muslimer, Cappelen, Oslo, 1995, elektronisk tilgjengelig fra Nasjonalbiblioteket (via UB), s. 11-30 (19 s.)

 

*Fausto-Sterling, Anne. “The Bare Bones of Sex: Part 1 – Sex and Gender”

Signs, vol. 30, no.2, pp. 1491-1527 (36 s.)

Elektronisk kopi tilgjengelig via Universitetsbiblioteket

 

*Fine, Cordelia (2014). His brain, her brain? Science 346: 915-916 (1 side)

Elektronisk kopi tilgjengelig via Universitetsbiblioteket

 

*Fine, Cordelia (2012). Explaining, or sustaining, the status quo? The potentially self-fulfilling effects of 'hardwired' accounts of sex differences. Neuroethics 5(3): 285-294 (9 s.).

Elektronisk kopi tilgjengelig via Universitetsbiblioteket

 

*Mollerin, Kaja Schjerven, «Her. I denne verden», 2015 (7 s.), tilgjengelig elektronisk på

http://www.frittord.no/images/uploads/files/Kaja_Schjerven_Mollerin.pdf

 

Nochlin, Linda. “Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere?” i Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere. Pax, Oslo 2002, ss. 7-64 (57 s)

 

*Nussbaum, Martha, “Public Philosophy and International Feminism”

Ethics, Vol. 108, No. 4 (July 1998), pp. 762-796 (34 s.)

Elektronisk kopi tilgjengelig via Universitetsbiblioteket

 

*Said, Edward, «Orientalism Reconsidered», I Cultural Critique 1/1985, s. 89-107, elektronisk tilgjengelig på Jstor, via Universitetsbiblioteket, (18 s.).

 

*Smail, Daniel Lord, “Varer og mennesker i et dyphistorisk perspektiv”, oversatt av Anne Helness, I Arr idéhistorisk tidsskrift nr 1 2012, s. 73-80 (7 sider). Elektronisk kopi tilgjengelig via arrvev.no.

 

*White, Hayden, «Den historiske tekst som litterær kulturgjenstand», oversatt av Even Råkil, i Arr idéhistorisk tidsskrift  nr 1-2 1993, s. 100-113 (13 sider). Elektronisk kopi tilgjengelig via arrvev.no.

 

 

# foran tekst markerer at den vil finnes som kompendium til salgs hos Akademika.

husk studentlegitimasjon!

 

* foran tekst markerer at den finnes elektronisk tilgjengelig, hovedsakelig via Universitetsbiblioteket.

 

Publisert 18. mai 2015 13:59 - Sist endret 28. mai 2015 16:05