Pensum/læringskrav

• Thomas Krogh: Historie, forståelse og fortolkning (2000). Kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

• Trond Berg Eriksen: Hva er idéhistorie (2003).

• Helge Jordheim, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie: Humaniora. En innføring (2008). Kapitlene 4,5,6

ARR. Idéhistoriens egenart (4/2004).

Artiklene av Kjetil Jacobsen, Thomas Krogh, Eivind Tjønneland og Vidar Enebakk.

Selges på andre forelesning.

Publisert 1. okt. 2010 09:10 - Sist endret 4. jan. 2011 10:30