Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-KULT - Høst 2003

5 kandidater er kalt inn til muntlig. Navn på kandidatene er lagt ut i fellesrommet i CF. De aktuelle kandidater er også merket av ved listen som henger på oppslagstavlen i 4. et. PAM.

9. jan. 2004 01:00

Undervisningen på exfac03-kult består av tre deler:

  • 1) Fellesforelesninger med filosofi (se: fellesforelesninger - programforelesningene som er oppsatt her gjelder ikke kult-varianten!)
  • 2) Programforelesninger (se: detaljert undervisningsplan)
  • 3) Gruppeundervisning, som består av nettundervisning og samlinger. Tid og sted for gruppesamlinger ligger i ClassFronter.

8. sep. 2003 02:00

Innleveringsfrister i løpet av semesteret og frist for endelig mappeinnlevering er absolutte. Fristene blir kunngjort i Classfronter av gruppelærer. Kun sykemeldinger er gyldig grunn for utsettelse.

3. sep. 2003 02:00