Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Chalmers, Alan F.: What is this thing called Science?, Buckingham 1999. Open University Press. 3. utg., kap 1 - 8, 10, 11, 14. 170 s.

Harding, Sandra: Women's Standpoints on Nature: What Makes them Possible?, 1997. Osiris. 2nd series, vol 12, s 186 - 200. 15 s. Fulltekst.

Hastrup, Kirsten: Viljen til Viden: En humanistisk grundbog, København 1999. Gyldendal. Kapittel 5 - 8. s 133 - 210.

Krogh, Thomas m.fl.: Historie, forståelse og fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidmåter, Oslo 2000. Gyldendal . 3. utg. Del I og II.

* Burke, Peter: History and social theory, Cambridge 1992. 200 s.

Jordanova, Ludmilla: History in practice, London 2000. 200 s.

Anbefalt litteratur

Krogh, Thomas, i: Olav Asheim og Else Wiestad (red.) : Filosofi- og vitenskapshistorie, bind I, Oslo 2003. "Kunnskap om historien - hva slags kunnskap er det?", s 167-185.

* Finnes som kompendium (opptrykk) til salgs i Kopiutsalget. Finnes også i bokutgave.

Publisert 15. mars 2005 14:18