Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Fellesforelesninger

Fellesforelesningene samkjøres med EXFAC03-PHIL. Se Detaljert undervisningsplan

Programforelesninger

Se Detaljert undervisningsplan

Obligatorisk fellessamling

  • Fredag 20. august kl. 10:15 -12:00, Auditorium 1 Sophus Bugges hus

Seminarer

Det er gruppeseminarer i september, oktober og november. (Tre seminarer for hver gruppe). Se Detaljert undervisningsplan.

Obligatorisk nettundervisning

Det er obligatorisk nettundervisning i dette emnet. Nettundervisningen finner sted i Classfronter. Det er påmelding via eksamensmeldingen i StudentWeb. For å melde deg på nettundervisningen må du svare 'JA' på om du vil følge undervisningen dette semesteret, samt melde deg på et undervisningsparti.

Publisert 15. mars 2005 14:18