Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.08.2004Hallvard Fossheim  aud. 1GS, 14.15-16  Dialog og hermeneutikk  Dialog og dialektikk (Platon: Euthyfron)Hermeneutikk (Krogh kap. 8-10) (=68s.) (JFR. OPPG 1 og 2) 
20.08.2004John Ødemark/Anne Helness  aud. 1 SB, kl. 10.15-12  Exfac-kulturvarianten, pensum og eksamen, innføring i Classfronter (CF), formelle krav til oppgavene  OBLIGATORISK! og nødvendig for innlevering av eksamensoppgavene 
23.08.2004Per Strømholm  aud. 1 SB, kl. 14.15-16  Humanistisk fortolkningspraksis og relevans i lys av humanioras historie  Programforelesning over temaet for oppgave 1. 
23.08.2004Studentdrevne kollokvier. Påmelding i CF  sem.rom 6 SB og sem. rom 3 SB kl. 16.15-18  Oppgave 1 (gruppeoppgave)  Forslag til orgaisering vil bli lagt ut i CF i begynnelsen av semesteret. 
24.08.2004Studentdrevne kollokvier. Påmelding i CF  Sem.rom 3SB kl. 12.15-14, sem.rom3 SB kl. 14.15-16, sem.rom 4 SB kl. 14.15-16 og 16.15-18 og sem.rom 6 SB kl. 16.15-18  Oppgave 1 (gruppeoppgave)  Forslag til organisering vil bli lagt ut i CF i begynnelsen av semesteret 
25.08.2004Studentdrevne kollokvier. Påmelding i CF  sem.rom 6 SB kl. 16.15-18, sem.rom 7 SB kl. 12.15-14 og sem.rom 3 SB kl. 14.15-16  Oppgave 1 (gruppeoppgave)  Forslag til organisering vil bli lagt ut i CF i begynnelsen av semesteret 
26.08.2004Hallvard Fossheim  aud. 1 GS, kl. 14.15-16  Erfaring og eksperiment/observasjon, falsifikasjonsisme  (Chalmers kap. 1-3) (=40s) Induksjon (fakta og teori) (Chalmers kap. 4) (= 18 s) Fasifikasjoisme (Chalmers kap 5-7 (=45 s). JFR. OPPGAVE 2 og 4 
30.08.2004Anne Helness  aud. 1 SB, kl. 14.15-16  Oppgave 1   
02.09.2004Hallvard Fossheim  aud. 1 GS, kl. 14.15-16  Humanioras historie  Krogh kap. 1 og 6. JFR. OPPGAVE 1. 
09.09.2004Hallvard Fossheim  aud. 1 GS, kl. 14.15-16  Humanioras egenart  (Krogh innledende deler, kap. 2-4, 7). (Hastrup kap. 5) JFR. OPPGAVE 1, 2, 3 og 4. 
16.09.2004Hallvard Fossheim  aud. 1 GS, kl. 14.15-16  Lovmessighet; Kuhn  (Chalmers kap. 8, 10, 11, 14). (Krogh kap. 5, 11). JFR. OPPGAVE 2 og 4. 
20.09.2004  Classfronter kl. 15.00  Innlevering av oppgave 1  (gruppeinnlevering) 
23.09.2004Hallvard Fossheim  aud. 1 ES, A-blokk, kl. 14.15-16  Kjønn, kultur, mangfold og relativismeproblematikk  (Krogh kap. 11) (= 28 s), (Krogh kap. 16, Harding ) (= 35 s + 15 s) JFR. OPPGAVE 3 og 4. 
27.09.2004Per Strømholm  aud. 3 HE, kl. 14.15-16  Språk, tekster og fortolkning  Programforelesning over temaet til oppgave 2. 
04.10.2004Anne Helness  aud. 2 SB, kl. 12.15-14  Oppgave 2   
18.10.2004  Classfronter kl. 15.00  Tilbakemelding oppgave 1   
25.10.2004  Classfronter kl. 15.00  Innlevering oppgave 2  (individuell innlevering) 
01.11.2004Per Strømholm  aud. 1 SB, kl. 14.15-16  Kulturbegrep og kulturforståelser  Programforelesning over temaet til oppgave 3. 
09.11.2004John Ødemark  aud. 1 SB, kl. 16.15-18  Oppgave 3   
15.11.2004  Classfronter kl. 15.00  Tilbakemelding oppgave 2   
22.11.2004  Classfronter kl. 15.00  Innlevering oppgave 3  (individuell innevering) 
29.11.2004Per Strømholm  aud. 1 SB, kl. 14.15-16  Relativisme og kulturelle betingelser for vitenskapelig kunnskap  Programforelesning over temaet til opgpave 4. 
06.12.2004John Ødemark   aud. 1 SB, kl. 14.15-16  Oppgave 4   
13.12.2004  Classfronter kl. 15.00  Tilbakemelding oppgave 3   
20.12.2004  Classfronter kl. 15.00  Innlevering oppgave 4  (individuell oppgave) 
Publisert 15. mars 2005 14:18