Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-KULT - Høst 2005

BEKLAGER, MEN SENSUREN BLIR FORSINKET. SENSUREN VIL FØRST FORELIGGE 22. DESEMBER PÅ STUDWEB.

19. des. 2005 10:48

Vedrørende innlevering av oppgave i Classfronter: Av tekniske årsaker har mange studenter hatt problemer med å levere obligatorisk oppgave i Classfronter. Mappen der oppgaven skal leveres vil derfor holdes åpen fram til klokka 20.00 i morgen. Hvis samtlige studenter forsøker å levere samtidig er det imidlertid stor fare for at systemet igjen bryter sammen, så vi anbefaler alle å gjøre et forsøk med jevne mellomrom.

19. sep. 2005 15:42

For høstens undervisning: se detaljert undervisningsplan. Merk at noe undervisning er lagt hhv. til Ullevål kino og Store Fysisk aud.

12. aug. 2005 11:15