Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-KULT - Høst 2007

Flytting av undervisning

Grunnet en kollisjon i anbefalte studieløp, har vi dessverre sett oss nødt til å flytte forelesningene i EXFAC03-KULT.

Nytt tidspunkt blir tirsdag 15.15 - 17.00, i Ragnar Frischs auditorium (gamle Ullevål kino på John Colletts plass).

25. juli 2007 15:02