Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-KULT - Vår 2004

Gruppesamlingene 5. mai: Gruppe 1 og 3 slått sammen: tid og sted: U1 GS kl. 12.15 - 14.

Gruppe 5 6. mai er flyttet til 5. mai: gruppe 4 og 5 er slått sammen: tid og sted: 233 HE kl. 14.15 - 16.

Se detaljert undervisningsplan.

23. apr. 2004 02:00

02.02.04: Obligatorisk gruppesamling for de som ikke møtte 14. jan. Inndeling i grupper. Se detaljert undervisningsplan.

21. jan. 2004 01:00

Alle frister for innlevering av skriftlige arbeider blir lagt ut i classfronter.

21. jan. 2004 01:00