Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EXFAC03-KULT - Vår 2005

OBS! Forelesning v/Anne Helness fredag 11.mars er flyttet frem til torsdag 10. mars kl. 12.15-14, aud. 3 SB. Beskjed legges også ut i CF og det vil bli gitt beskjed på forelesning mandag 7. mars.

3. mars 2005 01:00

Forelesning v/Anne Helness fredag 11. mars er flyttet til aud. 2 Kjemi.

26. jan. 2005 01:00

Oppgavetittel med kjernepensum og tema for Christine Amadous forelesning og Anne Helness' første time med relevant litteratur legges ut i CF uken før.

21. jan. 2005 01:00