Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Chalmers, Alan F.: What is this thing called Science?, Buckingham 1999. Open University Press. 3. utg., kap 1 - 8. 129 s.

Glomnes, Eli: Alt jeg kan si: Språk, virkelighet og subjektets stemme, Oslo 2001. Cappelen. Kapittel 1-5. 100 s.

Harding, Sandra: Women's Standpoints on Nature: What Makes them Possible?, 1997. Osiris. 2nd series, vol 12, s 186 - 200. 15 s. Fulltekst.

Hastrup, Kirsten: Viljen til Viden: En humanistisk grundbog, København 1999. Gyldendal. Kapittel 5-12. 170 s.

Krogh, Thomas m.fl.: Historie, forståelse og fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidmåter, Oslo 2000. Gyldendal . 3. utg. Del I (ikke kapittel 7) og II. 250 s.

Krogh, Thomas: "Kunnskap om historien - hva slags kunnskap er de`?", 2003. 19 s. (legges ut i Classfronter).

Publisert 25. okt. 2005 12:22 - Sist endret 29. nov. 2005 16:48