Semesterside for EXPHIL03 - Høst 2003

Sensur

Sensur for selvstudiumsvarianten , både ordinær og utsatt eksamen, foreligger nå i StudentWeb.

Resultatene for seminarvarianten vil komme i løpet av uken.

27. jan. 2004 01:00