Treffetid for lærere

Christine Amadou

Treffetider:

Fredager kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00 i oddetallsukene.

Geir Brændvik

 

 

Treffetid:

NY TID:

I partallsuker: Onsdager kl. 14.00-16.00

I oddetallsuker: Onsdager kl. 12.00-14.00

Håkon Evju

Treffetid:

Onsdager kl. 11.00-12.00

Carsten Hansen

Treffetid:

Onsdager kl. 12.15-16.15 i partallsukene.

Egil Hjelmervik

Treffetid:

NY TID: Torsdager kl. 14.00-16.00 i partallsukene.

Thomas Kjeller Johansen

Treffetid:

Tirsdager kl. 12.30-13.30

Reidar Maliks

Treffetid:

Onsdager kl. 13.15-15.00

Øyvind Rabbås

Treffetid:

Tirsdager kl. 14.00-16.00 og onsdager kl. 12.00-14.00 i partallsukene

 

 

 

Thor Inge Rørvik

Treffetid:

Onsdager kl. 12.00-13.00

Jens Saugstad

Treffetid:

Fredager 12.15-14.00 i oddetallsukene.

Feroz Shah

Treffetid:

Torsdager kl. 14.00-15.00

Jo Sivertsen

Treffetider:

Sem.gr. 110:  Fredager kl.15.00-16.00 i oddetallsuker, fra uke 35.

Sem.gr. 125:  Fredager kl.14.00-15.00 i oddetallsuker, fra uke 35.

Sem.gr. 207:  Fredager kl.13.00-14.00 i oddetallsuker, fra uke 35.

Sem.gr. 209:  Fredager kl.12.00-13.00 i oddetallsuker, fra uke 35.

Kari Sletnes

Treffetid:

Onsdager kl. 9.00-12.00

Arne Strand

Treffetider:

Sem.gr. 106:  Tirsdager kl.12.00-13.00 i partallsuker, fra uke 34.

Sem.gr. 115:  Onsdager kl.16.00-17.00 i partallsuker, fra uke 34..

Sem.gr. 203:  Fredager kl.12.00-13.00 i oddetallsuker, fra uke 35.

Sem.gr. 213:  Onsdager kl.12.00-13.00 i oddetallsuker, fra uke 35.

Torstein Tollefsen

Treffetid:

Tirsdager kl. 10.00-11.00

Aksel Øijord

Treffetid:

Torsdager kl. 10.15-16.00 i oddetallsuker, dvs. uke 35, 39, 41, 43 45 og 47.

NB: I uke 37 legges treffetida isteden til mandag 10. september kl. 12.15-16.00 og onsdag 12. september kl. 12.15-14.00

Panos Dimas

Treffetid:

Onsdager kl. 8.15-10.00 i oddetallsukene

Ingvild Torsen

Treffetid:

Torsdager kl. 12.30-14.00 eller etter avtale

Sted: Georg Morgenstiernes hus, rom 439