Beskjeder

Publisert 20. nov. 2018 14:28

Skrivesenteret på Universitetsbiblioteket arrangerer skrive- og revideringsworkshop for Exphil-studenter torsdag 22. november kl.18.00-20.00 på undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus/Universitetsbibliotek-bygningen (i tredje etasje, over kantina).

Ta gjerne med utskrift av egen tekst, pensumbøkene på EXPHIL03 og skrivesaker (inkludert penn og papir).

Velkommen!

Publisert 5. nov. 2018 17:37

Det blir informasjonsmøte om digital eksamen på EXPHIL03 på onsdag 28. november 2018 kl. 13:15-14:00 i Sophus Bugges hus, auditorium 1. Informasjonsmøtet er for studenter både på seminarvarianten og på selvstudiumsvarianten, jf. https://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/oppleringstilbud/2018/2018-11-28-hf.html.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.  

Publisert 30. okt. 2018 18:24
Den 31. oktober kl. 10:00-14:00 er det åpent hus på Silurveien 2hvor du kan komme og gjøre deg kjent med lokalene og Inspera.
 
 
Publisert 19. sep. 2018 15:54

På EXPHIL03 blir det bare opprettet rom for seminargrupper. Canvas-rommet EXPHIL03-1 18H Examen philosophicum, som ikke er knyttet til noen bestemt seminargruppe, er derfor tomt og vil bli liggende tomt.

Podcaster fra forelesningene på EXPHIL03 og lenke til Flexphil finner du imidlertid på semestersidene til EXPHIL03, under overskriften "Nettbaserte læringsressurser": https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/h18/index.html.  

 

Publisert 18. sep. 2018 10:58

Exphil-forelesningen 2018 - Åsa Wikforss: Kunnskap i post-sannhetens tid

IFIKK arrangerer årlig en forelesning gitt av en internasjonalt kjent akademiker om et tema som er relevant for Exphil. Forelesningen er ment å gi Exphilstudentene et innblikk i forskningsfronten og stimulere deres interesse for akademisk tenkning og praksis.

Årets forelesning finner sted mandag 24. september kl 14:15, Auditorium 1 Georg Sverdrups hus. Forelesningen overføres også direkte på Facebook av Det humanistiske fakultet.

Publisert 7. sep. 2018 13:37

Vi har avlyst den første gangen forelesningen om tema 8, "Kant - teoretisk filosofi/praktisk filosofi", skulle ha gått på EXPHIL03 i høstsemesteret 2018 til fordel for Exphil-forelesningen 2018, som holdes av Åsa Wikforss til samme tid og på samme sted.

Den opprinnelig planlagte Kant-forelesningen holdes imidlertid fortsatt to ganger, nemlig tirsdag den 25. september og onsdag den 26. september.  

Publisert 27. aug. 2018 21:45

Vi minner om at fristen for å bytte seminargruppe på EXPHIL03 var fredag den 24. august, slik det også gjøres oppmerksom på både under viktige frister på EXPHIL03s semestersider for høstsemesteret 2018 og på emnesiden for EXPHIL03.

Publisert 24. aug. 2018 14:06

Nå er også EXPHIL03E, som er det engelskspråklige Exphil-emnet ved Universitetet i Oslo, stengt for påmelding til seminargruppe for høstsemesteret 2018.

Publisert 17. aug. 2018 11:53

Alle seminargruppene på EXPHIL03 er fulle, og seminarvarianten er derfor nå stengt for påmelding til seminargruppe for høstsemesteret 2018. Studenter som fortsatt ønsker å melde seg opp til EXPHIL03 i høstsemesteret 2018, henvises til selvstudiumsvarianten.

Det er fortsatt ledige plasser på EXPHIL03E, som er det engelskspråklige Exphil-emnet ved Universitetet i Oslo.