Podcaster fra EXPHIL03-forelesningene ligger på semestersidene for høsten 2018

På EXPHIL03 blir det bare opprettet rom for seminargrupper. Canvas-rommet EXPHIL03-1 18H Examen philosophicum, som ikke er knyttet til noen bestemt seminargruppe, er derfor tomt og vil bli liggende tomt.

Podcaster fra forelesningene på EXPHIL03 og lenke til Flexphil finner du imidlertid på semestersidene til EXPHIL03, under overskriften "Nettbaserte læringsressurser": https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/h18/index.html.  

 

Publisert 19. sep. 2018 15:54 - Sist endret 19. sep. 2018 15:57