Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og oppgave

Trekkfrist: 20. november

Utlevering av oppgaven: 4. desember kl. 09:30

Innleveringsfrist: 4. desember kl. 12:15

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Obligatorisk innlevering

Obligatorisk innlevering 2

Obligatorisk deltakelse i undervisning

Selvstudiumsvariant

Tid: 4. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 00:58