Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og oppgave

Trekkfrist: 17. november

Utlevering av oppgaven: 1. desember kl. 09:30

Innleveringsfrist: 1. desember kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk innlevering

Obligatorisk innlevering 2

Obligatoriske aktiviteter i Canvas

Selvstudiumsvariant, hjemmeksamen

Trekkfrist: 17. november

Utlevering av oppgaven: 1. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 1. desember kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 07:20