Selvstudium: undervisning og eksamen

Her finner du informasjon om selvstudiumsvarianten av EXPHIL03.

Du skal avlegge eksamen etter selvstudiumsvarianten hvis du er påmeldt undervisningsparti "Selvstudium - ingen seminarundervisning" eller "Overført selvstudium" i StudentWeb.

Undervisning

  • Du følger de forelesningene du ønsker.
  • Du kan repetere ved å bruke våre podcasts. Lenker til podcast av forelesningene finner du på semestersiden.
  • Vi tilbyr et gratis, nettbasert Exphil-kurs - Flexphil, som er spesielt egnet for deg som tar Exphil som selvstudium. (NB! Det er ingen eksamen knyttet til Flexphil, så hvis du ønsker å avlegge eksamen må du selv melde deg opp innen gjeldende frister!)

Eksamen

  • 4 timers digital skoleeksamen i slutten av semesteret
  • Se dato for ditt aktuelle semester under "Eksamen: tid og sted" på semestersiden.
  • Det er ikke tillatt med hjelpemidler under eksamen

Forberedelse til eksamen

Vi forventer at du forbereder deg på hva det vil si å avlegge en eksamen på universitetsnivå.

Tilrettelagt eksamen

Har du behov for tilrettelagt eksamen, må du søke innen 1. september/1. februar til HF-fakultetet. Les mer om tilrettelagt eksamen.

Merk - ingen utsatt eksamen!

Det tilbys ikke utsatt eksamen på selvstudiumsvarianten av exphil, jf Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Oslo, § 5.5. Hvis du er forhindret fra å avlegge eksamen må du selv melde deg opp på nytt neste semester.

Publisert 13. aug. 2014 16:05 - Sist endret 21. nov. 2018 17:54