Tidligere eksamensoppgaver hjemmeeksamen (seminarvarianten av EXPHIL03)

Tidligere gitte eksamensoppgaver bør ikke under noen omstendigheter sees som en mal for hvordan fremtidige oppgaver vil se ut.