Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og oppgave

Trekkfrist: 23. april

Utlevering av oppgaven: 7. mai kl. 09:30

Innleveringsfrist: 7. mai kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera

Kunngjøring av eksamensresultater: 20. juni

Obligatorisk innlevering

Obligatorisk innlevering 2

Obligatorisk deltakelse i undervisning

Selvstudiumsvariant

Trekkfrist: 23. april

Tid: 7. mai kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera

Kunngjøring av eksamensresultater: 20. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. sep. 2019 16:23