Undervisning - tid og sted

Forelesning

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 4 (VU19) Kjemibygningen ( i perioden 19. august til 9. desember)

Seminar

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 4 (VU19) Kjemibygningen ( i perioden 19. august til 9. desember)

Published Mar. 6, 2005 4:49 AM