This course is discontinued

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Besøksadresse: 
Georg Morgenstiernes hus, Blindernveien 31 (inngang fra Moltke Moes vei)

Ekspedisjonstid: 
10.00 - 14.00

Postadresse: 
Postboks 1020 Blindern
0315 Oslo

Telefon: (+47) 22 85 69 11
Faks: (+47) 22 85 75 51
E-post: 
Web: www.hf.uio.no/ifikk

Filosofisk institutt

Besøksadresse: 
3. etg. P.A. Munchs hus

Ekspedisjonstid: 
10 - 14

Postadresse: 
PB 1020 Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 69 11 (betjent 9 - 15)
Faks: 22 85 75 51
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/filosofi/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Egil Hjelmervik  (kontaktinformasjon)  
Published Mar. 6, 2005 4:49 AM