Beskjeder

Publisert 16. nov. 2005 13:05

Henting av oppgaver

Ferdig evaluerte oppgaver må hentes i ekspedisjonen innen 10. desember.

Publisert 3. nov. 2005 15:17

Oppgave 2: Obligatorisk essay i bevissthetsfilosofi – maks. 3 normalsider (2300 tegn pr side, uten mellomrom):

Redegjør for hovedtrekkene i Wittgensteins kritikk av privat språk. Diskuter kort om kritikken impliserer en form for logisk behaviorisme.

Fristen for innlevering vil være tirsdag 15.11 på ekspedisjonskontoret til IFIKK, 4. etasje Niels Treschows hus, senest kl. 14.00.

Litteraturtips:Last ned (Word-format)

Publisert 28. okt. 2005 13:44

Oppgaveteksten for den andre obligatoriske oppgaven, vil bli lagt ut på denne siden etter forelesningen torsdag 3.11.

Fristen for innlevering vil være tirsdag 15.11 på ekspedisjonskontoret til IFIKK, 4. etasje Niels Treschows hus, senest kl. 14.00.

Publisert 27. sep. 2005 14:47

Oppgaveinnlevering

Obligatorisk oppgave skal leveres innen 29. september kl. 14.00. Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her

Publisert 15. sep. 2005 11:36

Innleveringsoppgaver i Metafysikk (Fil 1001)

Besvar alle spørsmålene.

1. Hvordan gjør Lewis rede for sannhetsbetingelsene til kontrafaktiske utsagn i artikkelen Causation? Hvordan er disse forskjellige fra sannhetsbetingelsene til vanlige ’hvis … så’ utsagn (conditionals)?

2. Hva er Ayer's poeng i 'Freedom and Necessity' og hva er argumentet? Kort, er du enig?

3. Er livet absurd? (Nagel, 'The Absurd').

Oppgaven skal være på maks 3 sider. Den skal leveres på ekspedisjonskontoret til IFIKK, 4. etasje Niels Treschows hus, senest torsdag 29.09, kl. 14.00.

Publisert 13. sep. 2005 13:37

Gruppeundervisningen for enkelte grupper er flyttet. Se "tid og sted" for nærmere info.

Publisert 5. sep. 2005 11:01

Kontaktinformasjon for gruppelærerne i FIL1001 er nå oppdatert.