Oppgave 2: Obligatorisk essay i …

Oppgave 2: Obligatorisk essay i bevissthetsfilosofi – maks. 3 normalsider (2300 tegn pr side, uten mellomrom):

Redegjør for hovedtrekkene i Wittgensteins kritikk av privat språk. Diskuter kort om kritikken impliserer en form for logisk behaviorisme.

Fristen for innlevering vil være tirsdag 15.11 på ekspedisjonskontoret til IFIKK, 4. etasje Niels Treschows hus, senest kl. 14.00.

Litteraturtips: Last ned (Word-format)

Publisert 3. nov. 2005 15:17 - Sist endret 16. nov. 2005 13:07