Beskjeder

Publisert 16. aug. 2018 16:43

Første gruppesamling vil dreie seg om bruk av Canvas, og det er derfor viktig at dere tar med dere enten laptop, tablet eller - om dere ikke har dette - en smartphone.

Publisert 12. aug. 2018 13:19

Det vil bli åpnet flere plasser på gruppene i etterkant av informasjonsmøtet for nye studenter på årsenheten i filosofi samt BA-programmet for filosofi og idehistorie, studieretning filosofi tirsdag 14.8, så da vil det være mulig å melde seg til undervisningen. Det er viktig å gjøre dette innen utgangen av uka, da det er obligatorisk fremmøte på gruppeundervisningen alt i uke 34.