Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 12. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Obligatorisk innlevering

Utlevering av oppgaven: 24. september

Innleveringsfrist: 15. oktober kl. 14:00

Obligatorisk fremmøte

Gruppediskusjoner i Canvas

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 05:21