Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 4. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 4. desember kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske aktiviteter

Merknad: Frister:Skriftlig individuell oppgave: publiseres 14.9., innleveres i Canvas innen 21.9. kl. 14.00. Gruppeoppgave 1: Publiseres 7.10., innleveres i Canvas innen 19.10. kl. 14.00. Gruppeoppgave 2: Publiseres 28.10., innleveres i Canvas innen 9.11. kl. 14.00. For informasjon om de 10 spørsmålene, se Canvas for mer informasjon.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 10:56