Pensum/læringskrav

Grunnbøker:

Kim, J.Philosophy of Mind, Westview Press, 2011.

Lowe, E.J. A Survey of Metaphysics, Oxford University Press, 2002

Det vil i tillegg legges opp et fåtall artkler. Nøyaktige titler vil bli publisert senere.

Publisert 3. okt. 2012 14:20 - Sist endret 15. okt. 2012 13:50