Beskjeder

Publisert 18. juni 2015 13:21

På grunn av uforutsette omstendigheter blir sensuren dessverre noe forsinket, men den vil bli publisert i løpet av mandag 22.6. .Vi beklager forsinkelsen.

Publisert 8. apr. 2015 09:59

Oppgaveteksten til oblig 2 finner dere her.

Innleveringsfrist er 22.april kl.14.00 i Fronter. Full innleveringsinnstruks finnes her.

Besvarelsene vil bli rettet til 29. april og det er den enkelte students ansvar å sjekke hvorvidt obligen er blitt godkjent. De som ikke får den godkjent på faglig grunnlag kan levere en bearbeidet oppgave innen torsdag 7. mai kl. 14.00 i Fronter.

 

Publisert 18. feb. 2015 11:53

Oppgaveteksten til oblig 1 finner dere her.

Innleveringsfrist er 4. mars kl.14.00 i Fronter. Full innleveringsinnstruks finnes her.

Besvarelsene vil bli rettet til 11. mars og det er den enkelte students ansvar å sjekke hvorvidt obligen er blitt godkjent. De som ikke får den godkjent på faglig grunnlag kan levere en bearbeidet oppgave innen 18. mars kl. 14.00 i Fronter.

Publisert 14. jan. 2015 13:19

Oppgavetekstene til de to obligatoriske oppgavene vil bli publisert her henholdsvis onsdag 18.2. (oblig 1) og onsdag 8.4. (oblig 2). Innleveringsfristene blir onsdag 4.3. kl. 14.00 og onsdag 22.4. kl. 14.00 i Fronter.

Mer informasjon vil bli lagt ut senere.