Oblig 1

Oppgaveteksten til oblig 1 finner dere her.

Innleveringsfrist er 4. mars kl.14.00 i Fronter. Full innleveringsinnstruks finnes her.

Besvarelsene vil bli rettet til 11. mars og det er den enkelte students ansvar å sjekke hvorvidt obligen er blitt godkjent. De som ikke får den godkjent på faglig grunnlag kan levere en bearbeidet oppgave innen 18. mars kl. 14.00 i Fronter.

Publisert 18. feb. 2015 11:53