Oblig 2

Oppgaveteksten til oblig 2 finner dere her.

Innleveringsfrist er 22.april kl.14.00 i Fronter. Full innleveringsinnstruks finnes her.

Besvarelsene vil bli rettet til 29. april og det er den enkelte students ansvar å sjekke hvorvidt obligen er blitt godkjent. De som ikke får den godkjent på faglig grunnlag kan levere en bearbeidet oppgave innen torsdag 7. mai kl. 14.00 i Fronter.

 

Publisert 8. apr. 2015 09:59