Pensum/læringskrav

English:

Roughly, metaphysics is the philosophical study of the more general and fundamental features of reality, and of how they relate to the rest of reality. Roughly, philosophy of mind is the philosophical study of the nature of mind, and of how it relates to the rest of reality. Philosophy of mind can thus be seen as an instance, or sub-study of metaphysics. This class is a partial introduction to some central contemporary discussions in these two arts.

Required readings:

All original articles are available online, but you need to be logged on through the UiO system. A few book excerpts/chapters will be made available through Fronter.

 

Norsk:

Metafysikk er, grovt sagt, det filosofiske studiet av de mer generelle og fundamentale aspekter ved virkeligheten, og hvordan de forholder seg til resten av virkeligheten. Bevissthetsfilosofi er, grovt sagt, det filosofiske studiet av sinnets natur, og hvordan det forholder seg til resten av virkeligheten. Bevissthetsfilosofi kan slik sees på som et understudie av metafysikken. Dette kurset er en delvis introduksjon til noen av de sentrale samtidige diskusjoner innenfor disse to studiene.

Obligatorisk lesning:

alle originalartikler er tilgjengelig på nett, hvis du er logget på via UiO sitt nettverk. Utdrag av bøker/kapitler vil bli gjort tilgjengelig i fronter.

Pensumbøker som kjøpes:

Textbooks to be bought:

Kim, J.Philosophy of Mind, Third edition,Westview Press, 2011.

Lowe, E.J. A Survey of Metaphysics, Oxford University Press, 2002

 

Utdrag fra bøker, tilgjenglige på Fronter:

Excerpts from books, available in Fronter:

  • Rene Descartes (1641), Meditations on First Philosophy, 2nd Meditation
  • Saul Kripke (1980), Naming and Necessity Harvard University Press.

 

Artikler tilgjengelige på nett (ved UiO):

Articles avalable on internet (by UIO):

  • Max Black (1952), ”The identity of indiscernibles” (Mind 61)
  • David Chalmers (2003), “Consciousness and its place in nature” (Stich & T. Warfield, eds., Blackwell Guide to Philosophy of Mind, Blackwell).
  • Donald Davidson (1963), ”Actions, reasons, and causes” (Journal of Philosophy 60).
  • Frank Jackson (1982), “Epiphenomenal qualia” (Philosophical Quarterly 32);
  • Thomas Nagel (1974), “What is it like to be a bat?” (Philosophical Review 83)

 

 

 

 

Publisert 21. okt. 2014 12:40 - Sist endret 20. jan. 2015 13:49