Frister for innlevering av obligatoriske oppgaver

Oppgavetekstene til de to obligatoriske oppgavene vil bli publisert her henholdsvis torsdag 18.2. (oblig 1) og torsdag 7.4. (oblig 2). Innleveringsfristene blir torsdag 3.3. kl. 14.00 og torsdag 21.4. kl. 14.00 i grupperommet i Fronter.

Mer informasjon vil bli lagt ut senere.

Publisert 5. jan. 2016 12:42