Obligatorisk oppgave 1

Oppgaveteksten til den første obligatoriske oppgaven finner du her.

Innleveringsfristen er 3. mars kl. 14.00 i grupperommet i Fronter. Full innleveringsinstruks ligger her.

Oppgavene vil bli rettet til torsdag 10. mars, og det er den enkelte students ansvar å sjekke i Fronter hvorvidt oppgaven er godkjent. Skulle ikke oppgaven godkjennes på faglig grunnlag, får du sjansen til å levere på nytt, da innen torsdag 17. mars kl. 14.00 i Fronter.

Publisert 18. feb. 2016 11:06