Obligatorisk oppgave

Oppgaveteksten til den obligatoriske oppgaven, finner dere her.

Les nøye gjennom all den praktiske informasjonen. Nærmere informasjon om når oppgavene vil være ferdig rettet, samt frist for innlevering av revidert oppgave dersom man ikke skulle få oppgaven godkjent på faglig grunnlag I runde en, vil bli publisert snart.

Publisert 22. feb. 2018 09:50 - Sist endret 22. feb. 2018 09:50